Lokalizacja: Gdańsk, ul. Szymanowskiego

Powierzchnia: 137m²

Autor projektu: Marta Raca, Michał Raca

Autor zdjęć: Jakub Nanowski

No items found.